Menu Sluiten

Hoofdlijnennotitie 2020

Datum: 28 september 2020 Onderwerp: maatwerkbudget voor Corona initiatieven Aangenomen:  Constaterende dat: Het kabinet gemeenten en maatschappelijke organisaties oproept om activiteiten te organiseren in het kader van…

Begroting 2020

Datum: 11-11-2019 Onderwerp: Aandacht voor specifieke doelgroep eenzame jongeren tot 19 jaar Aangenomen: Constateert dat: Er geen indicatoren voor jeugd tot 19 jaar zijn opgenomen in de…