Menu Sluiten

Verkiezingsprogramma ONS Tilburg 2022

Lees ons programma ook als PDF

Voorwoord

Samen en verbinden, dát zijn de sleutelwoorden van ONS Tilburg. Want het is
niet jouw stad of mijn stad, maar onze stad. Onze politiek is dan ook van en
voor ONS allemaal. Waarin we de mensen die in onze stad wonen, leven en
werken centraal stellen en niet de systemen.

Wij zijn er dan ook van overtuigd dat verandering pas komt als we niet meer werken
vanuit tegenstellingen en geruzie, maar door positief te zijn over en naar elkaar. Dat
geldt in onze stad, maar ook in ons werk. De afgelopen jaren hebben we laten zien
dat we werken vanuit onderaf en vanuit oprechtheid. Als we jou kunnen helpen,
zullen we dat altijd doen. Ook tijdens de coronacrisis waren we daadkrachtig en
verbonden we mensen met elkaar. Niet om er politiek beter van te worden, maar
omdat we geloven dat er soms andere, of zelfs betere manieren zijn om verbindingen
en beweging te maken.

Wát we in de politiek brengen is herkenbaar, ook voor de mensen die niet
gemakkelijk de weg naar `de politiek ́ weten te vinden. Samen met anderen zetten
we belangrijke thema ́s op de agenda die leven in de stad. Juist door anderen een
podium te geven, kunnen we zelf stralen. Altijd met als doel om de stad beter te
maken voor iedereen, niet voor één doelgroep, maar voor ons allemaal. Altijd met
input vanuit de werkvloer en de praktijk, omdat je beleid niet maakt vanuit een witte
ivoren toren. En bovendien gericht op de toekomst, want in onze ogen gaat politiek
vooral over keuzes maken die voorbij gaan aan de periode van 4 jaar. Onze stad en
3 dorpen willen we doorgeven aan onze kinderen en kleinkinderen.

Wat zijn dan onze successen van de afgelopen 4 jaar? Denk hierbij aan het mogelijk
maken voor 16-jarige om al burgerraadslid te worden of onze inzet vóór de
woonwagenbewoners, meer naamsbekendheid creëren voor aangepast sporten, de
extra aandacht voor het belang om de snelheid op de Ringbaan Zuid te verlagen.
Maar ook buiten de politieke arena is ONS Tilburg erg actief. Denk hierbij aan de
moeder van Sam, die wij steunen in haar strijd voor een goede zorglocatie voor haar
zoon. Of de moeder van Jayden, met wie wij oproepen tot het veiliger maken van de
ringbanen na het fatale verkeersongeluk van haar zoon op de Ringbaan Zuid.

ONS Tilburg omarmt diversiteit. Wij weten hoe het is om anders te zijn, maar juist
daardoor vinden we respect voor ieders eigenheid en inbreng zo belangrijk. Laten we
samen zorgen dat we onze algemene universele waarden kunnen delen en
verbinden. En niet polariseren, veroordelen of uitsluiten. Want wij geloven dat we het
samen altijd voor elkaar krijgen.

Dus kies voor ONS Tilburg, want ONS Tilburg
▪ Maken we SAMEN.
▪ Geven we leefbaar door aan toekomstige generaties
▪ Omarmt diversiteit
▪ Heeft oog voor jongeren
▪ Stimuleert persoonlijke ontwikkeling op alle terreinen
▪ Creëert arbeidsmogelijkheden voor alle doelgroepen
▪ Maakt zich sterk voor initiatieven voor tof wonen

Inhoudsopgave

In ONS Tilburg Investeren we in de toekomst van álle Tilburgers.
I
n ONS Tilburg gaat welzijn voor welvaart.
In ONS Tilburg zorgen we voor levendige en veilige wijken en dorpen.
In ONS Tilburg kan iedereen tof wonen.
In ONS Tilburg streven we naar een rechtvaardige economie.