Menu Sluiten

In ONS Tilburg kan iedereen tof wonen

In de gemeente Tilburg moeten wij de komende jaren veel woningen ontwikkelen. Ons Tilburg vindt het belangrijk dat er voor iedereen een mogelijkheid tot tof wonen is; voor (internationale) studenten, starters, gezinnen en ouderen. Iedereen heeft recht op een toffe woning. Bouw bijvoorbeeld mooie appartementen in de dorpen zodat de ouderen door kunnen stromen en er voor gezinnen meer plek vrijkomt. Laten we zorgen dat er snel stappen gemaakt kunnen worden in de grote woonopgave voor onze stad.  We maken ons sterk dat thuiswonende volwassen kinderen niet meer op straat worden gezet na het overlijden van hun ouders, maar passende hulp krijgen. Ook vragen we aandacht voor urgente doelgroepen en vinden we dat hier een nieuw beleidskader voor moet komen. Wat wij willen gaan doen;

 • Betaalbaar en prettig wonen naar huishoudsituatie en inkomen
 • Goede verhouding koopwoningen en huurwoningen
 • Zorg dat er in alle wijken en dorpen verschillende huizen zijn voor verschillende doelgroepen.
 • Zorg dat er een mogelijkheid is tot doorstromen
 • Zelfbewonersplicht: verkoop huizen alleen voor bewoning en dus tegengaan van koop als beleggingsobject
 • Beschikbaar maken van locaties, voor gemengd wonen en collectief particulier opdrachtgeverschap
 • Stimuleren van innovatieve woonvormen zoals: tiny houses, studenten die wonen met ouderen en het omzetten van leegstaand vastgoed naar woningen
 • Inspraakprocedures helderder, voorspelbaarder en sneller. Zeg wat je doet en doe wat je zegt.
 • Optimaal gebruik maken van regelgeving om misbruik, uitwassen van huurders en verloedering van de panden te voorkomen
 • Er moet een nieuw beleidskader komen met concrete woonplannen voor urgente groepen
 • Thuiswonende volwassen kinderen niet meer op straat zetten na het overlijden van hun ouders, maar passende hulp krijgen.
 • Woonwagenbewoners de mogelijkheid bieden om hun cultureel erfgoed te behouden.
 • Voldoende huisvestiging voor (internationale) studenten (Podcast).
 • Via onafhankelijk onderzoek, in samenwerking met de universiteit, jaarlijks bepalen hoeveel studentenwoningen er nodig zijn, zodat Tilburg kan garanderen dat er voldoende woningen voor zowel nationale als internationale studenten zijn.
 • Om 50% van de nieuwe studentenwoningen onzelfstandig te bouwen.
 • Geen nieuwe studentenkamers in bestaande woonwijken, maar mooie gezamenlijke complexen denk hierbij aan nieuwbouw, maar ook leegstaande kantoorpanden.

Terug