Menu Sluiten

In ONS Tilburg zorgen we voor levendige en veilige wijken en dorpen

ONS Tilburg ziet dat bepaalde wijken en dorpen vergeten worden of zich vergeten voelen. Het gevoel onder inwoners heerst dat er veel aandacht gaat naar het centrum, maar het is ONS Tilburg en iedereen telt hier mee. Wij pleitten voor meer aandacht voor de wijken en dorpen.

In onze wijken en dorpen vinden wij het belangrijk dat we niet alleen maar handhaven. Juist bewoners weten wat er speelt in de buurt en door ze mee te laten denken in oplossingen kunnen we grotere problemen voorkomen. Verbinden door betrekken. Ook op het gebied van verkeersveiligheid weten bewoners vaak heel goed waar de knelpunten zitten in hun buurt. Wat ONS betreft zouden we dat moeten prioriteren boven de systemen.

Onze concrete aandachtspunten:

 • Laagdrempelige plekken voor ontmoeting, ondersteuning, leren, activiteiten en broedplaats voor wijkbewoners met professionele en vrijwillige ondersteuning.
 • Ons kent ons: mensen helpen elkaar in verenigingen, in buurten, als vrijwilliger, door eigen initiatief, door activiteiten. Waar dit helpt, ondersteunt de gemeente dit.
 • Bij nuttige initiatieven werken inwoners, instellingen, bedrijven en gemeente samen.
 • Zorg ervoor dat (gesubsidieerde) initiatieven elkaar kennen, makkelijk kunnen vinden en beloon samenwerking (Podcast).
 • Vertrouw meer op de professionals in de wijken en dorpen. Investeer hier meer in.
 • Daadkrachtig optreden tegen ongepast, gewelddadig of ondermijnend gedrag;
 • De bewezen familie-aanpak tegen ondermijning in onze wijken voortzetten en doorgaan met lobby voor extra middelen in Den Haag;
 • Blijven monitoren van de aanpassing op de cityring in de wijken en bijsturen indien leefbaarheid en veiligheid in gevaar komt.
 • Niet per definitie extra cameratoezicht. Alleen als ze deze ook echt toegevoegde waarde heeft, ook voor onze bewoners.
 • De ringbaan zuid naar 50 km/u (succes).
 • Veilige wegen met als ambitie 0 verkeersdoden.
 • Gebruik groen om de wijken samen te brengen/ te ontmoeten denk aan speeltuinen/parkjes
 • Wij willen dat studentenverenigingen hun bruisende karakter blijven behouden in de stad.

Terug