Menu Sluiten

Artikel 40-vragen: Bijstand bij eigen woningbezit

Geacht college,

ONS Tilburg en LST signaleren dat er een groep mensen is die doordat zij een eigen huis
hebben en hun baan kwijtraken in grote (financiƫle) problemen komen. Inwoners met een
eigen huis komen onder bepaalde voorwaarden wel in aanmerking voor een
bijstandsuitkering, maar ontvangen die, om uiteenlopende redenen, niet altijd.

Wij spraken een aantal inwoners uit onze stad die, na een leven lang hard werken, een eigen
huis hebben en nu door o.a. werkeloosheid of ziekte hun eigen huis dienen te verkopen en
ook geen uitkering ontvangen. Elke situatie is uniek en het is moeilijk om daar een algemeen
kader voor te maken, maar we zouden het goed vinden als er meer naar de situatie per
persoon wordt gekeken.

Daarom hebben wij de volgende vragen:

1. Hoeveel mensen met een eigen huis ontvangen een bijstandsuitkering?
2. Maken deze mensen gebruik van een krediethypotheek om hun eigen huis te kunnen
behouden?
3. Wordt er bij een intakegesprek door Werk&Inkomen gewezen op een mogelijkheid om het
eigen huis te redden en toch een uitkering te kunnen ontvangen?
4. Zo niet, is het college bereid hierop actie te ondernemen en in deze casussen altijd met de
aanvrager van een uitkering te zoeken naar mogelijkheden, c.q. oplossingen?Namens ONS Tilburg,
Linda Oerlemans

Namens LST,
Perry Janssen

Lees hier de beantwoording