Brieven

Brief Constructieven

5 november 2020

Beste Tilburgers, beste collega’s,

Wat we nodig hebben in deze tijd is hoop en elkaar. Corona maakt het moeilijker om een perspectief voor ogen hebben. Maar ook de toekomst voor ONS, onze kinderen en kleinkinderen lijkt onvoorspelbaarder dan ooit. Daarom is het nodig dat er de bereidheid is van ons allen om naar elkaar te luisteren. En omcompromissen te sluiten.

Ook vandaag is het nodig dat wij dat doen. Geen gevecht over waar het meeste geld naar toe gaat, maar samen prioriteiten stellen. En eerlijk delen.  Delen om te zorgen dat de verdeeldheid in onze stad niet groter wordt. Delen om te zorgen dat iedereen mee kan doen. Nu en in de toekomst. En wat ONS betreft kan dat alleen maar op basis van gelijkwaardigheid.

Toch zien we hier in de gemeenteraad nog te vaak dat de nadruk ligt op de verschillen in plaats van de overeenkomsten. Zowel bij coalitie als oppositie. Het zou mooi zijn als er meer compromissen gesloten zouden kunnen worden. Dat er Tilburgers komen inspreken omdat het zulke goede ideeën zijn van het college.  Dat lijkt een droom,  maar ONS Tilburg is van mening dat we er samen naar moeten streven een groter draagvlak te creëren en niet te rekenen met een meerderheid van stemmen. Geen marktkoopmannen van de democratie maar als volksvertegenwoordigers laten zien dat we weten wat belangrijk is voor onze inwoners.

We zijn blij dat er, mede door ONS,  aandacht is voor eenzaamheid onder jongeren. Waar we het vorig jaar nog moesten uitleggen, lijkt dat nu overbodig. Wij kennen denk ik allemaal wel een gevoel van eenzaamheid de laatste paar maanden. En ook het belang van een eigen, veilige plek: een thuis. De basis is belangrijker dan ooit.

Waar ONS Tilburg zich zorgen  maakt is de eenzijdige kijk op logistiek en de daarbij gestelde doelen. Wij staan op het punt van verandering. De crisis waar wij nog in bevinden, ontstaan ook kansen. Kansen om niet meer alleen te denken in geld, maar meer in kansen op welzijn.  Een overheid zou nú ondernemers nog meer kunnen bewegen om duurzamere keuzes te maken. Er gaan zelfs stemmen op om aan de steun die de overheid verleend eisen te stellen op het gebied van duurzaamheid en werkgelegenheid. Hoe kijkt het college hier tegenaan?

Tilburg zet zich in op een kennis as van spoorzone tot universiteit. Ook hierover zien we in de begroting doelen en wensen. Wat ons betreft zouden we het gesprek aan moeten gaan met deze instellingen om te zien welke bedrijven hierbij passen. Als dit een verandering van visie eist, is dat een betere kans voor Tilburg.

Het valt ONS zwaar dat dit college regels boven de wensen van de stad stelt. Daar waar in het bestuursakkoord nog is beloofd dat we samen met de inwoners werken aan de idealen in de stad, zien wij toch dat de ervaring van de inwoners anders is. Een referendum weg stemmen op basis van enkel juridische argumenten schept geen vertrouwen in de lokale democratie en heeft ook niet bijgedragen aan de samenwerking tussen coalitie en oppositie. Er is niet naar de stad geluisterd en ook niet naar de oppositie, dit is niet hoe wij willen dat onze lokale democratie werkt.

Wat voor ONS voorop staat is dat we willen werken aan een inclusieve stad en deze ambitie is gedeeld door de gehele raad. Het is ook tijd. Dit is het moment waarop we allemaal beseffen hoe belangrijk het is om te delen en om samen te werken. Het lijkt nu de tijd om een stevig fundament te bouwen voor een inclusieve stad. Daarom dienen wij hierover een motie in.

Voor ons zijn harmonie, gelijkwaardigheid en compromis de sleutelwoorden. Wij geloven dat Tilburg van ons allemaal is en dat we het samen altijd voor elkaar krijgen.

Brief Wijkevoort

Verander van koers want u kan nooit meer terug`

ONS Tilburg is een partij die staat voor positieve, progressieve en een verbindende politiek. Wij proberen nooit alleen maar tegen te zijn, maar juist mee te denken in dossiers. De basis daarvoor is dat onze stad en haar inwoners daar beter van worden! Nú, maar vooral in de toekomst.

Toch kunnen wij aan dit dossier niets vinden wat positief is voor onze stad. Als wij hier zaten om de gemeente rijker te maken door meer geld te generen, dan zou dát het enige positieve zijn. Want, ja in onze huidige maatschappij levert het uitgeven van deze grond voor dozen het meeste geld op. Maar daarvoor ben IK niet de politiek in gegaan en laten wij als ONS Tilburg niet voor gebruiken. En ik hoop jullie ook niet. Geld definieert namelijk niet onze stad, maar wel hoe onze inwoners zich voelen: hoe gezond en gelukkig ze zijn. Laten we onze idealen niet in de uitverkoop doen.

ONS Tilburgwordt niet rijker door haar vol te bouwen met internetgiganten en pakketreuzen. Dit levert niets anders op dan lelijke dozen en wegwerpbanen. De banen zijn inwisselbaar, omdat in deze branche de marges simpelweg te smal zijn en de prijsdruk te hoog. Dus als we hogere eisen stellen, verhuizen deze bedrijven om de loonkosten laag te houden. Dat gebeurde in Brabant in de jaren ’60 en ‘70 de vorige eeuw bijvoorbeeld ook met de textiel-, de schoenen- en de sigarenindustrie. Wethouder: kunt u de garantie geven dat de banen die u nu creëert er over 10 jaar nog zijn? *

ONS Tilburg wil geen stad doorgeven aan onze kinderen die is volgebouwd met dozen. En die bovendien zorgenvoor nog mindere luchtkwaliteiten nog méér hittestress. Dit plan zorgt er ook voor dat ONS groen zowel kwalitatief als kwantitatief verslechterd. Dat groen een middel is om te werken aan de gezondheid en daarmee het welzijn van onze inwoners, dat hoef ik toch niet uit te leggen? Voorzitter, als er dan wordt gezegd dat er kansen zijn om de milieudruk voor de volledige stad te verlagen, stelt mij dat niet gerust. Geen enkele garantie en we kunnen nooit meer terug. Het open, landelijke landschap van Wijkevoort kunnen we maar één keer opofferen, verprutsen.

En dan recreëren tussen de megadozen? Wie heeft dat idiote idee bedacht? Niemand gaat dat als recreatiegebied gebruiken. In een smal groen strookje tussen achterkanten van megagrote, 6 verdiepingen hoge gebouwen? Nee, u neemt domweg het recreatiegebied van de Reeshof af!

Voorzitter, de wethouder beweert dat er geen  CO2 of NO2 (stikstof) verhoging komt? Kan hij ook antwoord geven hoe hij dat kan doen met al die extra verkeersbewegingen?

Wat ons ook verontrust is de geheimzinnigheid van de bedrijven die interesse hebben in Wijkevoort. Als jij solliciteert voor het beste, mooiste, groenste en modernste bedrijventerrein van Nederland, waarom zou jij dat als ondernemer niet van de daken willen schreeuwen? Dat lijkt mij uitstekende PR. Voorzitter, wij zouden graag van de wethouder nog eenmaal de uitleg willen hebben waarom die vertrouwelijkheid.

Laten we de stad zijn, waar het welzijn van mensen voorop staat. Waar de gemeente/overheid sturend is op het geluk en gezondheid van mensen. En niet alleen het geluk van vandaag, maar zeker ook dat van morgen. Het geluk van onze kinderen en onze kleinkinderen. Dit betekent dat we ook een discussie moeten voeren over wát daarvoor nodig is. Dat missen we: wat gaan we doen om te zorgen dat onze economie over 10,25 of 50 jaar nog steeds floreert en iedereen daar baat bij heeft? Laten we ons niet bezig houden met allerlei details, maar een visie ontwikkelen!Als je kijkt naar  deze plannen. Hoe zorgen deze er voor dat de ongelijkheid in onze stad daalt? En hoe zorgen deze plannen ervoor dat wij niet te veel vragen van onze planeet? Voorzitter, daar wil ik graag een antwoord op.

ONS Tilburg wil een stad doorgeven die inzet op een gezondere en gelukkigere stad en waar de stem van de Tilburgers serieus wordt genomen. Tientallen mensen hebben hun zorgen geuit. U heeft 1300 handtekeningen ontvangen, er hebben zich mensen gemeld die mee willen denken aan een mooier Wijkevoort. Om een alternatief te bedenken. Een gebied waar we kunnen ontwikkelen maar inzetten op een andere soort economie. Bijvoorbeeld voor lokale ondernemers. Toch houdt dit college voet bij stuk. De begrijpen wij echt niet voorzitter, dus waarom wethouder?Alles om logistieke hotspot nummer 1 te blijven?

Daarnaast stelden de insprekers allerlei, in onze ogen, terechte vragen. Zoals: wat is de maatschappelijke waarde van dit plan? Waarom zet u niet in op een herstructureren? Op versterken van dat wat we al hebben? Geeft u daar eens concrete antwoorden op, want die blijven tot nu toe uit.

Tot slot ONZE oproep aan u allen: verander van koers, want u kan nooit meer terug.ONS Tilburg is een stad waar we niet alleen dromen over gelukkige en gezonde inwoners, maar ook een visie hebben over hoe we daar dan komen.

Speech begroting 2020

Beste Tilburgers, beste collega’s,

Wat we nodig hebben in deze tijd is hoop en elkaar. Corona maakt het moeilijker om een perspectief voor ogen hebben. Maar ook de toekomst voor ONS, onze kinderen en kleinkinderen lijkt onvoorspelbaarder dan ooit. Daarom is het nodig dat er de bereidheid is van ons allen om naar elkaar te luisteren. En omcompromissen te sluiten.

Ook vandaag is het nodig dat wij dat doen. Geen gevecht over waar het meeste geld naar toe gaat, maar samen prioriteiten stellen. En eerlijk delen.  Delen om te zorgen dat de verdeeldheid in onze stad niet groter wordt. Delen om te zorgen dat iedereen mee kan doen. Nu en in de toekomst. En wat ONS betreft kan dat alleen maar op basis van gelijkwaardigheid.

Toch zien we hier in de gemeenteraad nog te vaak dat de nadruk ligt op de verschillen in plaats van de overeenkomsten. Zowel bij coalitie als oppositie. Het zou mooi zijn als er meer compromissen gesloten zouden kunnen worden. Dat er Tilburgers komen inspreken omdat het zulke goede ideeën zijn van het college.  Dat lijkt een droom,  maar ONS Tilburg is van mening dat we er samen naar moeten streven een groter draagvlak te creëren en niet te rekenen met een meerderheid van stemmen. Geen marktkoopmannen van de democratie maar als volksvertegenwoordigers laten zien dat we weten wat belangrijk is voor onze inwoners.

We zijn blij dat er, mede door ONS,  aandacht is voor eenzaamheid onder jongeren. Waar we het vorig jaar nog moesten uitleggen, lijkt dat nu overbodig. Wij kennen denk ik allemaal wel een gevoel van eenzaamheid de laatste paar maanden. En ook het belang van een eigen, veilige plek: een thuis. De basis is belangrijker dan ooit.

Waar ONS Tilburg zich zorgen om maakt is de eenzijdige kijk op logistiek en de daarbij gestelde doelen. Wij staan op het punt van verandering. De crisis waar wij nog in bevinden, ontstaan ook kansen. Kansen om niet meer alleen te denken in geld, maar meer in kansen op welzijn.  Een overheid zou nú ondernemers nog meer kunnen bewegen om duurzamere keuzes te maken. Er gaan zelfs stemmen op om aan de steun die de overheid verleend eisen te stellen op het gebied van duurzaamheid en werkgelegenheid. Hoe kijkt het college hier tegenaan?

Tilburg zet zich in op een kennis as van spoorzone tot universiteit. Ook hierover zien we in de begroting doelen en wensen. Wat ons betreft zouden we het gesprek aan moeten gaan met deze instellingen om te zien welke bedrijven hierbij passen. Als dit een verandering van visie eist, is dat een betere kans voor Tilburg.

Het valt ONS zwaar dat dit college regels boven de wensen van de stad stelt. Daar waar in het bestuursakkoord nog is beloofd dat we samen met de inwoners werken aan de idealen in de stad, zien wij toch dat de ervaring van de inwoners anders is. Een referendum weg stemmen op basis van enkel juridische argumenten schept geen vertrouwen in de lokale democratie en heeft ook niet bijgedragen aan de samenwerking tussen coalitie en oppositie. Er is niet naar de stad geluisterd en ook niet naar de oppositie, dit is niet hoe wij willen dat onze lokale democratie werkt.

Wat voor ONS voorop staat is dat we willen werken aan een inclusieve stad en deze ambitie is gedeeld door de gehele raad. Het is ook tijd. Dit is het moment waarop we allemaal beseffen hoe belangrijk het is om te delen en om samen te werken. Het lijkt nu de tijd om een stevig fundament te bouwen voor een inclusieve stad. Daarom dienen wij hierover een motie in.

Voor ons zijn harmonie, gelijkwaardigheid en compromis de sleutelwoorden. Wij geloven dat Tilburg van ons allemaal is en dat we het samen altijd voor elkaar krijgen.

Speech Hoofdlijnennotitie

Hallo allemaal,

We zijn in de tweede helft. En het was een roerige eerste helft. Waarin Corona om de hoek kan kijken en de gezondheid en het geluk van vele Tilburgers onder druk zette. En ook de plannen van dit college. Al bleef dit bestuur koers houden, wat, in de meeste gevallen, heel goed is! De hooflijnennotitie brengt in die zin ook niet veel nieuws. Het leest weg als een lekker romannetje, je kan er haast niets op tegen hebben.

Toch laten de gevolgen van Corona zich niet zo makkelijk in spreadsheets uitdrukken. En ook niet zo makkelijk zalven met mooie woorden. Als wij met onze inwoners praten, dan horen we wel veel zorgen. Zorgen over vandaag, maar ook zorgen over de toekomst. En dit vraagt om concrete actie én die missen we in deze stukken. We vragen aandacht voor een aantal zaken waarop we die concreetheid missen.

`We stellen onze (klein)kinderen en hun toekomst centraal.`` Dat zijn woorden waar wij als ONS Tilburg volledig achter staan. We zien ook terug dat er veel wordt ingezet om ál onze kinderen een goede basis te geven. En dat is zeker in deze tijden hard nodig. De tweedeling is door Corona nog verder onder druk gaan staan. Bestaanszekerheid, huisvesting, goed en voldoende eten: het lijkt niet meer zo vanzelfsprekend. Goed dat hiervoor dus extra middelen beschikbaar zijn en dat we de ingeslagen weg blijven volgen. Ook goed dat er specifiek aandacht komt voor jongeren en (dreigende) dakloosheid. Iedereen verdient een veilige plek om te wonen.

Zoals overal in Nederland, werken en studeren we zo veel mogelijk thuis. Dit is niet voor iedereen even goed haalbaar. Veel jongeren, studenten, maar ook ZZP-ers , jonge ouders hebben erg veel behoefte aan openbare plekken in de stad waar ze rustig kunnen studeren of werken. Door de huidige Corona maatregelen zijn er minder plekken vrij, terwijl de behoefte groter is. Onze vraag aan het college is of zij hiermee aan de slag zijn?

Belangrijk voor onze kinderen en kleinkinderen is dat we nú iets doen aan een betere luchtkwaliteit en tegen de hittestress. Nogmaals: dat we dan blijven inzetten op een logistiek hotspot blijven in Tilburg is wat ONS betreft onbegrijpelijk. Wij geloven wel degelijk dat het college stappen zet, wat zijn voor het college op het gebied van aanpakken van hittestress en verbeteren van de luchtkwaliteit nu de belangrijkste acties de komende jaren? En in welke volgorde gaan we deze stappen nemen?

Het college heeft het in heel het document over `Tilburgerschap`. ONS Tilburg wil graag aan de slag om daar mede vorm aan te geven. Als we een zin lezen als “We werken aan een inclusieve stad, waar mensen erbij horen”Klinkt dat in onze ogen niet zo inclusief. Je mag erbij horen impliceert dat je een vreemde bent die gastvrij ontvangen wordt, mits je je aan de regels houdt. Het op “onze” manier doet. Als je ervan uit gaat dat iedereen Tilburger is, praat je over wij i.p.v. wij en zij! En hoort iedereen erbij. Die boodschap nemen we dan ook mee in de werksessie over Tilburgerschap.

In Tilburg hebben we laten zien dat we er samen onze schouders onder zetten en dat maakt ONS ontzettend trots! Het kabinet roept zelfs gemeente op om activiteiten te organiseren om “aandacht voor elkaar” te versterken.  In Tilburg DOEN we dit al. Vele organisaties, bedrijven maar vooral ook particulieren hebben initiatieven genomen om anderen te helpen gedurende Corona. Het einde is nog niet in zicht en blijft het dus hard nodig dat we naar elkaar blijven omkijken. Daarom doen wij een voorstel om maatwerkbudget beschikbaar te stellen voor burgerinitiatieven onder Corona.  Zodat we niet alleen kunnen zorgen dat deze initiatieven duurzaam in onze stad kunnen worden geborgd, maar we ook kunnen leren over wat Tilburgers nodig hebben en wat hen echt helpt.

Laten we de mensen in onze stad die deze initiatieven nemen het vertrouwen geven! Echte verandering komt vanuit de stad. Niet door te praten of te dromen, maar door te doen. De kracht van samen! Wij geloven dat ONS Tilburg van ons allemaal is en we het samen altijd voor elkaar krijgen.