Menu Sluiten

ONS Tilburg stelt over het uitsluiten van studenten en jongeren van de energietoeslag

Steeds meer inwoners met een laag inkomen komen in de problemen door de stijgende energieprijzen en kunnen aan het eind van de maand hun energierekening maar moeilijk betalen. Ook jongeren en studenten, die vaak in oude en slecht geïsoleerde sociale huurwoningen en studentenhuizen wonen. Toch worden zij juist uitgesloten van de energietoeslag door gemeenten.

Deze uitsluiting komt door een advies van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). Dat bleek na een uitzending van Nieuwsuur. Robin Spelt, tijdelijk fractievoorzitter van ONS Tilburg, stelt hierover vragen aan het college.

Vooral het uitsluiten van de groep studenten zorgt bij juristen voor veel zorgen, omdat de redenen hiervoor erg wankel zijn. Studenten wonen in verschillende soorten huizen en kunnen daarom niet als één groep uitgesloten worden. En ook de situatie van jongeren tussen de 18 en 21 jaar oud is erg verschillend en kan daarom niet onder één beleid geschaard worden. Wij stelden hier de volgende vragen over aan het kersverse College van Burgemeester en Wethouders:

  1. Is het college van mening, met het huidige bestuursakkoord in acht nemende, dat studenten een belangrijk onderdeel zijn van onze gemeente?
  2. Gaat het college het advies van de VNG volgen?
  3. Is het college er mee eens dat het uitsluiten van deze twee doelgroepen als onrechtmatig wordt ervaren?
  4. Is het college bereid om van het advies af te wijken en de studenten en jongeren tussen 18 en 21 jaar mee te nemen in de energietoeslag?