Menu Sluiten

Toegankelijkheid openbare gebouwen

Datum: 13-06-2019

Onderwerp: Perspectiefnota 2020

Aangenomen:

Constateert dat:

  • Naar aanleiding van een rondleiding in de nieuwe LocHal de toegankelijkheid toch niet geheel gewaarborgd is.
  • De gemeente opnieuw in zijn perspectiefnota beschrijft een inclusieve stad te willen zijn.
  • In de gemeente al vaker fouten zijn gemaakt met opnieuw ontwikkelende locaties waardoor zij toch minder toegankelijk zijn dan de Raad aanvankelijk dacht.
  • De gemeente momenteel met vele ontwikkelingen bezig is en dit in de komende jaren nog zal blijven en een goed kader voor toegankelijkheid essentieel is.

Overwegende dat:

  • Voor veel verschillende aandoeningen al wettelijke kaders zijn vastgesteld voor huisvesting en toegankelijkheid.
  • Iedere Tilburger moet kunnen meedoen in de maatschappij en zij ook toegang moeten kunnen hebben tot de gemeentelijke gebouwen.
  • Wel met organisaties gesproken wordt, maar achteraf pas blijkt wat de praktijk inhoud.
  • Een verzameling van alle wettelijke kaders op het gebied van toegankelijkheid, vooraf al fouten in de bouwontwikkelingen kunnen worden opgespoord en opgelost. Waardoor eventuele latere aanpassingen niet meer nodig zijn.

Draagt het college op:

  • Om te onderzoeken of 1 matrix kan worden ontwikkeld om de toegankelijkheid van ons vastgoed op pijl te houden. Hierbij denkend aan regels voor Lichamelijk beperkten, visueel beperkten, Geestelijk beperkten, laaggeletterdheid enz
  • Deze voor 1 januari 2020 voor te leggen aan de raad en andere partners op dit gebied om in de toekomst bij verbouwingen geen fouten meer te maken.