Menu Sluiten

Ontschotten van wijken

Datum: 13-06-2019

Onderwerp: Perspectiefnota 2020

Aangenomen:

Constateert dat:

  • Tilburg een groeiende stad is, met de bijkomende problemen die bij een groeiende stad horen.
  • Hierbij zaken opgelost kunnen worden in de ene wijk en de andere wijk met dezelfde problemen worden belast.

Overwegende dat:

  • Door zaken ook wijkoverstijgend op te pakken sneller kunnen worden opgelost.
    • Bijvoorbeeld parkeren, in de ene wijk lossen wij het op met betaald parkeren en in de aangrenzende wijk krijgen zij de overlast. Of bedrijventerreinen hebben effect en relatie tot de omliggende wijken, samen bekijken of iets wel of niet kan is dan effectiever.
  • Door het betrekken van de andere wijken er oplossingen aangedragen kunnen worden door de aangrenzende wijk.

Draagt het college op:

  • Om bij ontwikkelingen te onderzoeken of de wijk naast een ontwikkeling benadeeld kan worden. Als dit het geval is, samen met de buurt oplossingen te zoeken en deze ook bij raadsvoorstellen aan te geven