Menu Sluiten

Motie Ringbaan Zuid 14 Juni 2021

De raad van de gemeente Tilburg in vergadering bijeen op 14 juni 2021;

constateert dat:

 • er helaas aan de Ringbaan Zuid een noodlottig ongeval heeft plaatsgevonden;
 • er naar aanleiding van dit tragische verlies een petitie is gestart om de snelheid om de Ringbaan Zuid te verlagen en deze inmiddels meer dan 7000 keer is getekend;
 • het college in de brief d.d. 12 juni 2021 aangeeft kansen te zien om de snelheid van de Ringbaan Zuid te verlagen, maar hierbij wel een aantal randvoorwaarden schetst;
 • Tilburg de ambitie heeft uitgesproken dat er In Tilburg 0 verkeersdoden vallen;

overwegende dat:

 • het college kansen ziet, maar de gevolgen beter in beeld moet krijgen;
 • er is in de brief staat dat de beslissing over de Netwerkanalyse voorwaardelijk is voor de aanpassingen aan de Cityring;
 • de veiligheid voorop moet staan en we een besluit niet te lang uit kunnen stellen;
 • we duidelijkheid moeten geven aan de 7500 mensen die de petitie hebben getekend;

de raad spreekt uit:

 • dat de Ringbaan Zuid een veilige plek voor iedere weggebruiker moet zijn;

verzoekt het college om:

 • het onderzoek naar het verlagen van de snelheid van de Ringbaan Zuid met prioriteit uit te voeren;
 • het bijbehorende voorstel zo snel mogelijk voor te leggen aan de gemeenteraad;

en gaat over tot de orde van de dag.

Namens ONS Tilburg: Linda Oerlemans.