Menu Sluiten

Vacature: Burgerraadslid

Als burgerraadslid neem je namens ONS Tilburg actief deel aan de vergaderingen van de raad. Om dit zo goed mogelijk te doen zorg je, samen met de andere (burger)raadsleden, dat je zoveel mogelijk informatie verzamelt over de onderwerpen waar ONS Tilburg zich hard voor maakt.

Hierin ligt ook een verantwoordelijkheid voor jou om de (burger)raadsleden zo goed mogelijk te voorzien van informatie, zodat zij jou kunnen adviseren over de raadsvoorstellen. Je haalt zelf ook informatie op door aanwezig te zijn op het gemeentehuis bij relevante bijeenkomsten. En vooral ook in de stad door met experts te spreken over jouw woordvoerderschappen. 

Om burgerraadslid namens ONS Tilburg te worden moet je lid zijn of worden van ONS Tilburg.

Taken: 

 • Deelnemen aan fractie- en raadsvergaderingen.
 • Deelnemen aan informatie- en debatbijeenkomsten. 
 • Het voorbereiden van deze vergaderingen op de wijze waarop ONS Tilburg dat heeft vastgelegd in formats. (o.a. door het lezen van stukken en afleggen van werkbezoeken) 
 • Eindverantwoordelijk voor de betrokken steun burgerraadsleden. 
 • Contact met ambtenaren, inwoners, kiezers, organisaties, pers en politiek verantwoordelijken onderhouden.
 • Organisatie en deelname van o.a. werkbezoeken, informatiebijeenkomsten en campagneactiviteiten.

Competenties 

 • Samenwerken
  Je kunt met verschillende mensen samenwerken: je stelt je constructief op binnen het team, maar ook daarbuiten (politieke partijen, maatschappelijke organisaties en allerlei anderen) om zo te werken aan gezamenlijk resultaat. Daarnaast houd je rekening met de anderen binnen het team, je houdt anderen op de hoogte en staat open voor feedback. En, niet onbelangrijk, je bent erop gericht nieuw talent bij de fractie te betrekken en te laten ontwikkelen. 
 • Stressbestendig
  Je kunt omgaan met stress en werkdruk: je laat je niet uit het veld slaan door tegenslagen en verliezen en weet ook onder tijdsdruk correct te handelen.  Daarnaast weet je jouw burgerraadslidmaatschap te combineren met jouw andere verantwoordelijkheden. 
 • Analytisch
  Je kunt omgaan met een enorme hoeveelheid informatie, je stelt vragen om de juiste informatie te krijgen en kunt snel bepalen welke het belangrijkst is voor ONS Tilburg. 
 • Kritisch
  Je bent kritisch: als je de informatie hebt verzameld, ga je analyseren en verzin je niet zomaar een verklaring, maar je luistert eerst en gaat dan net zo lang door tot je écht weet wat er aan de hand is en je concrete aanbevelingen kunt doen. 
 • Politiek sensitief
  Je kunt inschatten welke zaken politiek gevoelig liggen en herkent tijdig situaties die invloed (kunnen) hebben op jouw functioneren of op (het team van) ONS  Tilburg. Je kunt goed inschatten welke actualiteiten belangrijk zijn ONS Tilburg en welke effecten deze voor de stad en het team hebben. 
 • Proactief
  Je zet zelf initiatieven op en betrekt daar de rest van het team bij en/of de stad. Je zoekt bij de voorbereiding van besluiten regelmatig contact met direct betrokken Tilburgers en vertaalt dat wat er leeft in onze stad terug in de vorm van standpunten, vragen, initiatieven e.d.
 • Mondelinge en schriftelijke communicatie
  En, niet onbelangrijk, je weet hoe jouw ideeën voor ONS Tilburg leuk en begrijpelijk kunt delen met de rest van Tilburg zowel in woord als geschrift.

Interesse en/of wil je meer weten? Neem dan contact op met Linda Oerlemans

Tel: 06-10936916

Mail: linda.oerlemans@tilburg.nl