Menu Sluiten

3. In O.N.S Tilburg het voor iedereen goed wonen en fijn leven

In O.N.S. Tilburg  zorgen we dat een veilig thuis toegankelijk is voor iedereen en dat onze inwoners zich verbonden voelen met elkaar. Dit betekent dat de buurten schoon, veilig en groen zijn. Sociale cohesie in de buurt wordt gestimuleerd door ons bestuur. Woningplezier mag niet wijken voor economische groei. Er is oog voor onze geschiedenis en dat zie je terug in de gebouwen. Ook heeft onze stad veel ruimte voor groen en zorgen we dat de woningen in onze stad duurzaam worden gebouwd of verbouwd. Concrete actiepunten

  1. Het bestuur van onze stad stuurt actief op een goede verhouding tussen sociale huurwoningen en koopwoningen in onze stad.
  2. Wij maken tempo met het verduurzamen van sociale huurwoningen. Dit houdt in dat in 2022 elk huishouden op minimaal energielabel B zit.