Menu Sluiten

Wild gestalde fietsen

Naam Raadslid/burgerraadslid: Bram Thewissen

Datum: 22-06-2020

Onderwerp: Vrijmaken van voetpaden door handhaving op wild gestalde fietsen.

Vraag: Momenteel is de Gemeente Tilburg net als de rest van Nederland in de ban van het Corona Virus. Helaas treft dit iedere Tilburger. Vele ondernemers, studenten, werkenden proberen de eindjes aan elkaar te knopen om de maand rond te komen. Hiervoor zijn al vele mooie initiatieven opgetrokken.

Ook heeft het college een aantal voorstellen gedaan in het kader van veiligheid op straat in de 1,5 meter samenleving. Deze voorstellen zijn goedgekeurd door de raad en zijn reeds ingegaan.

Toch valt ONS Tilburg op dat veel voetpaden nog steeds gebruikt worden voor het plaatsen van fietsen. Waardoor doorgang (ondanks ingezette regels) toch bemoeilijkt word.

In 2015 maakte Voor Tilburg zich hier ook al zorgen om en heeft Wethouder de Ridder destijds gevraagd om handhaving van de wild gestalde fietsen bij monde van een motie (motie 19-19 nieuw). Na navraag bij de griffie en de beantwoording hiervan heeft de fractie besloten de volgende vragen te stellen.

  1. Welke uitvoering is er de laatste 5 jaar geweest, naar aanleiding van motie 13-19 nieuw?
  2. Is de wethouder het met ONS Tilburg eens dat een opruimde schone stad ook inhoud dat je altijd fijn over de stoep kan lopen?
  3. Is de wethouder het eens met ONS Tilburg dat niet alleen automobilisten moeten wijken voor de 1,5 meter samenleving, maar dat er ook wat verwacht word van de fietsers?
  4. Kan de wethouder aangeven welke maatregelen hiertegen genomen zijn in het corona beleid?

Wat kan de wethouder inzetten om voetpaden vrij te maken?

Portefeuillehouder(s): Mario Jacobs