Menu Sluiten

Artikel 40-vragen: Beleid hulphonden

Geacht college,

De inzet van assistentiehonden als ondersteuning voor participatie van personen met een
handicap en/of chronische ziekte in de samenleving is een onderwerp dat op dit moment in
de belangstelling staat. Mede door de implementatie van het VN-verdrag inzake de rechten
van personen met een handicap. Nederland heeft in dat kader de ambitie om vooruitgang
te blijven boeken, zodat de samenleving steeds inclusiever en toegankelijker wordt, ook op
het gebied van gebruikers en hun assistentiehonden. Ook de gemeenteraad van Tilburg
heeft een motie aangenomen waarin wij deze ambitie onderstrepen.

Regelmatig gebeurt het echter nog dat assistentiehonden worden geweigerd in openbare
gelegenheden, hotels, taxi’s en tal van andere plekken. Helaas kwam ons ter ore dat dit ook
in Tilburg nog steeds gebeurd. Dat vinden wij als ONS Tilburg onzorgvuldig en ook nog eens
onnodig kwetsend. In de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische
ziekte (Wgbh/cz) wordt bepaald dat onder het verrichten van doeltreffende aanpassingen, in
ieder geval het toelaten van assistentiehonden wordt verstaan.

Van een inwoner van Tilburg kregen wij een brief over haar aanvraag van een
assistentiehond. Ondanks dat haar hulpverlener haar een indicatie heeft gegeven, krijgt zij
geen vergoeding voor een assistentiehond. Zowel de zorgverzekering als de gemeente
Tilburg geven vooralsnog niet thuis. De kosten van een assistentiehond (tussen de € 25.000
en € 40.000 voor opleiding en training) zijn aanzienlijk en daarmee wordt het voor veel
mensen onmogelijk om zelf een assistentiehond aan te schaffen! Bovendien laten recente
onderzoeken zien dat assistentiehonden wel degelijk een positief effect hebben op de
gezondheid en het geluk van getraumatiseerde mensen.

Daarom stellen wij het college graag de volgende vragen:

1. Heeft het college zicht op de behoefte voor assistentiehonden in Tilburg? En kunt u
dit met ons delen?
2. Bent u bereid om de afwijkende regels voor assistentiehonden onder de aandacht te
brengen van de handhavers en hen in contact te brengen met ervaringsdeskundigen?
3. Kunt u inzicht geven in het aantal Tilburgers dat de gemeente Tilburg de afgelopen
jaren heeft geholpen met een assistentiehond?
4. Wat is het huidige beleid van de gemeente Tilburg voor een vergoeding/toekenning
voor assistentiehonden uit de WMO?
5. Is het college bereid om op korte termijn met de brievenschrijver om tafel te gaan
om zo te kijken naar mogelijkheden?

Namens ONS Tilburg
Linda Oerlemans

Lees hier de antwoorden