Menu Sluiten

Verkiezingsprogramma ONS Tilburg Concept

Samen en verbinden dát zijn de sleutelwoorden van ONS Tilburg. Want het is niet jouw stad of mijn stad, maar onze stad. Onze politiek is dan ook van en voor ONS allemaal. Waarin we de mensen die in onze stad wonen, leven en werken centraal stellen en niet de systemen.

Wij zijn er dan ook van overtuigd dat verandering pas komt als we niet meer werken vanuit tegenstellingen en geruzie, maar door positief te zijn over en naar elkaar. Dat geldt in onze stad, maar ook in ons werk. De afgelopen jaren hebben we laten zien dat we werken vanuit onderaf en vanuit oprechtheid. Als we jou kunnen helpen, zullen we dat altijd doen. Ook tijdens Corona waren we daadkrachtig en verbonden we mensen met elkaar. Niet om er politiek beter van te worden, maar omdat we geloven dat er soms andere, of zelfs betere manieren zijn om verbindingen en beweging te maken.

Wát we in de politiek brengen is herkenbaar, ook voor de mensen die niet gemakkelijk de weg naar `de politiek´ weten te vinden. Samen met anderen zetten we belangrijke thema´s op de agenda die leven in de stad. Juist door andere een podium te geven, kunnen we zelf stralen. Altijd met als doel om de stad beter te maken voor iedereen, niet voor één doelgroep, maar voor ons allemaal. Altijd met input vanuit de werkvloer en de praktijk, omdat je beleid niet maakt vanuit een witte ivoren toren. En bovendien gericht op de toekomst, want in onze ogen gaat politiek vooral over keuzes maken die voorbij gaan aan de periode van 4 jaar. Onze stad en 3 dorpen willen we doorgeven aan onze kinderen en kleinkinderen.

Wat zijn dan onze successen van de afgelopen 4 jaar? Denk hierbij aan het mogelijk maken voor 16-jarige om al burgerraadslid te worden of onze inzet vóór de woonwagenbewoners, meer naamsbekendheid creëren voor aangepast sporten, de extra aandacht voor het belang om de snelheid op de ringbaan zuid te verlagen. Maar buiten de politieke arena is ONS Tilburg ook erg actief. Denk hierbij aan de moeder van Sam of de moeder van Jayden.

ONS Tilburg omarmt diversiteit. Wij weten hoe het is om anders te zijn, maar juist daardoor vinden we respect voor ieders eigenheid en inbreng zo belangrijk. Laten we samen zorgen dat we onze algemene universele waarden kunnen delen en verbinden. En niet polariseren, veroordelen of uitsluiten.

Want wij geloven dat we het samen altijd voor elkaar krijgen.

Dus KÍES voor ÓNS Tilburg, want ÓNS Tilburg…

1. Maken we SAMEN.
2. Geven we leefbaar door aan toekomstige generaties
3. Omarmt diversiteit
4. Heeft oog voor jongeren
5. Stimuleert persoonlijke ontwikkeling op alle terreinen
6. Creëert arbeidsmogelijkheden voor alle doelgroepen
7. Maakt zich sterk voor initiatieven voor tof wonen

In ONS Tilburg Investeren we in de toekomst van álle Tilburgers.
I
n ONS Tilburg gaat welzijn voor welvaart.
In ONS Tilburg zorgen we voor levendige en veilige wijken en dorpen.
In ONS Tilburg kan iedereen tof wonen.
In ONS Tilburg streven we naar een rechtvaardige economie.