Menu Sluiten

Meer aandacht nodig voor dak- en thuisloze jongeren.

Nederland telt 8.500 geregistreerde dak- en thuisloze jongeren. En dat aantal blijft groeien. Ook in onze stad. Wij geloven dat iedere jongere een thuis verdient.

Te veel jongeren leven in Tilburg op straat, slapen in de nachtopvang of bij bekenden op de bank. ONS Tilburg gunt álle jongeren een thuis, maar dat is geen gemakkelijke opgave. De jongeren worstelen vaak met meerdere complexe problemen tegelijk: schulden, geen opleiding of werk en middelengebruik. Deze problemen vragen dan ook om een integrale aanpak. Ook jongeren die hun ouders verliezen en daardoor uit hun ouderlijke huis worden gezet, levert schrijnende verhalen op. De afgelopen jaren vroegen wij hier geregeld aandacht voor.

In 2018 vroegen wij om een short stay voor jongeren. Een plek waar jongeren terecht kunnen als zij (even) niet thuis kunnen komen. Deze motie is niet aangenomen, maar uiteindelijk is wel een vergelijkbare plek gekomen. Brabants Dagblad schreef daar een mooi artikel over.

We dienden in 2020 een motie in om bij de integrale jeugdaanpak specifiek aandacht te vragen voor dak- en thuisloze jongeren. Deze motie is aanvaard en hieruit is ook een specifiek plan voor dak- en thuisloze jongeren gekomen.

Het aantal daklozen daalde volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek, van 39.000 in 2019 naar 36.000 in 2020. Dat is opvallend, omdat in de voorgaande jaren steevast sprake was van een toename. De daling lijkt een eerste resultaat te zijn van de nieuwe aanpak, maar blijft in de huidige situatie rondom Corona moeilijk in te schatten. ONS Tilburg zal de komende jaren blijven pleiten voor een integrale aanpak, zodat iedere jongere in onze stad een thuis heeft.