Menu Sluiten

Speech Hoofdlijnennotitie

Hallo allemaal,

We zijn in de tweede helft. En het was een roerige eerste helft. Waarin Corona om de hoek kan kijken en de gezondheid en het geluk van vele Tilburgers onder druk zette. En ook de plannen van dit college. Al bleef dit bestuur koers houden, wat, in de meeste gevallen, heel goed is! De hooflijnennotitie brengt in die zin ook niet veel nieuws. Het leest weg als een lekker romannetje, je kan er haast niets op tegen hebben.

Toch laten de gevolgen van Corona zich niet zo makkelijk in spreadsheets uitdrukken. En ook niet zo makkelijk zalven met mooie woorden. Als wij met onze inwoners praten, dan horen we wel veel zorgen. Zorgen over vandaag, maar ook zorgen over de toekomst. En dit vraagt om concrete actie én die missen we in deze stukken. We vragen aandacht voor een aantal zaken waarop we die concreetheid missen.

`We stellen onze (klein)kinderen en hun toekomst centraal.“ Dat zijn woorden waar wij als ONS Tilburg volledig achter staan. We zien ook terug dat er veel wordt ingezet om ál onze kinderen een goede basis te geven. En dat is zeker in deze tijden hard nodig. De tweedeling is door Corona nog verder onder druk gaan staan. Bestaanszekerheid, huisvesting, goed en voldoende eten: het lijkt niet meer zo vanzelfsprekend. Goed dat hiervoor dus extra middelen beschikbaar zijn en dat we de ingeslagen weg blijven volgen. Ook goed dat er specifiek aandacht komt voor jongeren en (dreigende) dakloosheid. Iedereen verdient een veilige plek om te wonen.

Zoals overal in Nederland, werken en studeren we zo veel mogelijk thuis. Dit is niet voor iedereen even goed haalbaar. Veel jongeren, studenten, maar ook ZZP-ers , jonge ouders hebben erg veel behoefte aan openbare plekken in de stad waar ze rustig kunnen studeren of werken. Door de huidige Corona maatregelen zijn er minder plekken vrij, terwijl de behoefte groter is. Onze vraag aan het college is of zij hiermee aan de slag zijn?

Belangrijk voor onze kinderen en kleinkinderen is dat we nú iets doen aan een betere luchtkwaliteit en tegen de hittestress. Nogmaals: dat we dan blijven inzetten op een logistiek hotspot blijven in Tilburg is wat ONS betreft onbegrijpelijk. Wij geloven wel degelijk dat het college stappen zet, wat zijn voor het college op het gebied van aanpakken van hittestress en verbeteren van de luchtkwaliteit nu de belangrijkste acties de komende jaren? En in welke volgorde gaan we deze stappen nemen?

Het college heeft het in heel het document over `Tilburgerschap`. ONS Tilburg wil graag aan de slag om daar mede vorm aan te geven. Als we een zin lezen als “We werken aan een inclusieve stad, waar mensen erbij horen”Klinkt dat in onze ogen niet zo inclusief. Je mag erbij horen impliceert dat je een vreemde bent die gastvrij ontvangen wordt, mits je je aan de regels houdt. Het op “onze” manier doet. Als je ervan uit gaat dat iedereen Tilburger is, praat je over wij i.p.v. wij en zij! En hoort iedereen erbij. Die boodschap nemen we dan ook mee in de werksessie over Tilburgerschap.

In Tilburg hebben we laten zien dat we er samen onze schouders onder zetten en dat maakt ONS ontzettend trots! Het kabinet roept zelfs gemeente op om activiteiten te organiseren om “aandacht voor elkaar” te versterken.  In Tilburg DOEN we dit al. Vele organisaties, bedrijven maar vooral ook particulieren hebben initiatieven genomen om anderen te helpen gedurende Corona. Het einde is nog niet in zicht en blijft het dus hard nodig dat we naar elkaar blijven omkijken. Daarom doen wij een voorstel om maatwerkbudget beschikbaar te stellen voor burgerinitiatieven onder Corona.  Zodat we niet alleen kunnen zorgen dat deze initiatieven duurzaam in onze stad kunnen worden geborgd, maar we ook kunnen leren over wat Tilburgers nodig hebben en wat hen echt helpt.

Laten we de mensen in onze stad die deze initiatieven nemen het vertrouwen geven! Echte verandering komt vanuit de stad. Niet door te praten of te dromen, maar door te doen. De kracht van samen! Wij geloven dat ONS Tilburg van ons allemaal is en we het samen altijd voor elkaar krijgen.