Menu Sluiten

Speech begroting 2020

Beste Tilburgers, beste collega’s,

Wat we nodig hebben in deze tijd is hoop en elkaar. Corona maakt het moeilijker om een perspectief voor ogen hebben. Maar ook de toekomst voor ONS, onze kinderen en kleinkinderen lijkt onvoorspelbaarder dan ooit. Daarom is het nodig dat er de bereidheid is van ons allen om naar elkaar te luisteren. En omcompromissen te sluiten.

Ook vandaag is het nodig dat wij dat doen. Geen gevecht over waar het meeste geld naar toe gaat, maar samen prioriteiten stellen. En eerlijk delen.  Delen om te zorgen dat de verdeeldheid in onze stad niet groter wordt. Delen om te zorgen dat iedereen mee kan doen. Nu en in de toekomst. En wat ONS betreft kan dat alleen maar op basis van gelijkwaardigheid.

Toch zien we hier in de gemeenteraad nog te vaak dat de nadruk ligt op de verschillen in plaats van de overeenkomsten. Zowel bij coalitie als oppositie. Het zou mooi zijn als er meer compromissen gesloten zouden kunnen worden. Dat er Tilburgers komen inspreken omdat het zulke goede ideeën zijn van het college.  Dat lijkt een droom,  maar ONS Tilburg is van mening dat we er samen naar moeten streven een groter draagvlak te creëren en niet te rekenen met een meerderheid van stemmen. Geen marktkoopmannen van de democratie maar als volksvertegenwoordigers laten zien dat we weten wat belangrijk is voor onze inwoners.

We zijn blij dat er, mede door ONS,  aandacht is voor eenzaamheid onder jongeren. Waar we het vorig jaar nog moesten uitleggen, lijkt dat nu overbodig. Wij kennen denk ik allemaal wel een gevoel van eenzaamheid de laatste paar maanden. En ook het belang van een eigen, veilige plek: een thuis. De basis is belangrijker dan ooit.

Waar ONS Tilburg zich zorgen om maakt is de eenzijdige kijk op logistiek en de daarbij gestelde doelen. Wij staan op het punt van verandering. De crisis waar wij nog in bevinden, ontstaan ook kansen. Kansen om niet meer alleen te denken in geld, maar meer in kansen op welzijn.  Een overheid zou nú ondernemers nog meer kunnen bewegen om duurzamere keuzes te maken. Er gaan zelfs stemmen op om aan de steun die de overheid verleend eisen te stellen op het gebied van duurzaamheid en werkgelegenheid. Hoe kijkt het college hier tegenaan?

Tilburg zet zich in op een kennis as van spoorzone tot universiteit. Ook hierover zien we in de begroting doelen en wensen. Wat ons betreft zouden we het gesprek aan moeten gaan met deze instellingen om te zien welke bedrijven hierbij passen. Als dit een verandering van visie eist, is dat een betere kans voor Tilburg.

Het valt ONS zwaar dat dit college regels boven de wensen van de stad stelt. Daar waar in het bestuursakkoord nog is beloofd dat we samen met de inwoners werken aan de idealen in de stad, zien wij toch dat de ervaring van de inwoners anders is. Een referendum weg stemmen op basis van enkel juridische argumenten schept geen vertrouwen in de lokale democratie en heeft ook niet bijgedragen aan de samenwerking tussen coalitie en oppositie. Er is niet naar de stad geluisterd en ook niet naar de oppositie, dit is niet hoe wij willen dat onze lokale democratie werkt.

Wat voor ONS voorop staat is dat we willen werken aan een inclusieve stad en deze ambitie is gedeeld door de gehele raad. Het is ook tijd. Dit is het moment waarop we allemaal beseffen hoe belangrijk het is om te delen en om samen te werken. Het lijkt nu de tijd om een stevig fundament te bouwen voor een inclusieve stad. Daarom dienen wij hierover een motie in.

Voor ons zijn harmonie, gelijkwaardigheid en compromis de sleutelwoorden. Wij geloven dat Tilburg van ons allemaal is en dat we het samen altijd voor elkaar krijgen.