Menu Sluiten

Brief Wijkevoort

Verander van koers want u kan nooit meer terug`

ONS Tilburg is een partij die staat voor positieve, progressieve en een verbindende politiek. Wij proberen nooit alleen maar tegen te zijn, maar juist mee te denken in dossiers. De basis daarvoor is dat onze stad en haar inwoners daar beter van worden! Nú, maar vooral in de toekomst.

Toch kunnen wij aan dit dossier niets vinden wat positief is voor onze stad. Als wij hier zaten om de gemeente rijker te maken door meer geld te generen, dan zou dát het enige positieve zijn. Want, ja in onze huidige maatschappij levert het uitgeven van deze grond voor dozen het meeste geld op. Maar daarvoor ben IK niet de politiek in gegaan en laten wij als ONS Tilburg niet voor gebruiken. En ik hoop jullie ook niet. Geld definieert namelijk niet onze stad, maar wel hoe onze inwoners zich voelen: hoe gezond en gelukkig ze zijn. Laten we onze idealen niet in de uitverkoop doen.

ONS Tilburgwordt niet rijker door haar vol te bouwen met internetgiganten en pakketreuzen. Dit levert niets anders op dan lelijke dozen en wegwerpbanen. De banen zijn inwisselbaar, omdat in deze branche de marges simpelweg te smal zijn en de prijsdruk te hoog. Dus als we hogere eisen stellen, verhuizen deze bedrijven om de loonkosten laag te houden. Dat gebeurde in Brabant in de jaren ’60 en ‘70 de vorige eeuw bijvoorbeeld ook met de textiel-, de schoenen- en de sigarenindustrie. Wethouder: kunt u de garantie geven dat de banen die u nu creëert er over 10 jaar nog zijn? *

ONS Tilburg wil geen stad doorgeven aan onze kinderen die is volgebouwd met dozen. En die bovendien zorgenvoor nog mindere luchtkwaliteiten nog méér hittestress. Dit plan zorgt er ook voor dat ONS groen zowel kwalitatief als kwantitatief verslechterd. Dat groen een middel is om te werken aan de gezondheid en daarmee het welzijn van onze inwoners, dat hoef ik toch niet uit te leggen? Voorzitter, als er dan wordt gezegd dat er kansen zijn om de milieudruk voor de volledige stad te verlagen, stelt mij dat niet gerust. Geen enkele garantie en we kunnen nooit meer terug. Het open, landelijke landschap van Wijkevoort kunnen we maar één keer opofferen, verprutsen.

En dan recreëren tussen de megadozen? Wie heeft dat idiote idee bedacht? Niemand gaat dat als recreatiegebied gebruiken. In een smal groen strookje tussen achterkanten van megagrote, 6 verdiepingen hoge gebouwen? Nee, u neemt domweg het recreatiegebied van de Reeshof af!

Voorzitter, de wethouder beweert dat er geen  CO2 of NO2 (stikstof) verhoging komt? Kan hij ook antwoord geven hoe hij dat kan doen met al die extra verkeersbewegingen?

Wat ons ook verontrust is de geheimzinnigheid van de bedrijven die interesse hebben in Wijkevoort. Als jij solliciteert voor het beste, mooiste, groenste en modernste bedrijventerrein van Nederland, waarom zou jij dat als ondernemer niet van de daken willen schreeuwen? Dat lijkt mij uitstekende PR. Voorzitter, wij zouden graag van de wethouder nog eenmaal de uitleg willen hebben waarom die vertrouwelijkheid.

Laten we de stad zijn, waar het welzijn van mensen voorop staat. Waar de gemeente/overheid sturend is op het geluk en gezondheid van mensen. En niet alleen het geluk van vandaag, maar zeker ook dat van morgen. Het geluk van onze kinderen en onze kleinkinderen. Dit betekent dat we ook een discussie moeten voeren over wát daarvoor nodig is. Dat missen we: wat gaan we doen om te zorgen dat onze economie over 10,25 of 50 jaar nog steeds floreert en iedereen daar baat bij heeft? Laten we ons niet bezig houden met allerlei details, maar een visie ontwikkelen!Als je kijkt naar  deze plannen. Hoe zorgen deze er voor dat de ongelijkheid in onze stad daalt? En hoe zorgen deze plannen ervoor dat wij niet te veel vragen van onze planeet? Voorzitter, daar wil ik graag een antwoord op.

ONS Tilburg wil een stad doorgeven die inzet op een gezondere en gelukkigere stad en waar de stem van de Tilburgers serieus wordt genomen. Tientallen mensen hebben hun zorgen geuit. U heeft 1300 handtekeningen ontvangen, er hebben zich mensen gemeld die mee willen denken aan een mooier Wijkevoort. Om een alternatief te bedenken. Een gebied waar we kunnen ontwikkelen maar inzetten op een andere soort economie. Bijvoorbeeld voor lokale ondernemers. Toch houdt dit college voet bij stuk. De begrijpen wij echt niet voorzitter, dus waarom wethouder?Alles om logistieke hotspot nummer 1 te blijven?

Daarnaast stelden de insprekers allerlei, in onze ogen, terechte vragen. Zoals: wat is de maatschappelijke waarde van dit plan? Waarom zet u niet in op een herstructureren? Op versterken van dat wat we al hebben? Geeft u daar eens concrete antwoorden op, want die blijven tot nu toe uit.

Tot slot ONZE oproep aan u allen: verander van koers, want u kan nooit meer terug.ONS Tilburg is een stad waar we niet alleen dromen over gelukkige en gezonde inwoners, maar ook een visie hebben over hoe we daar dan komen.