Menu Sluiten

1. In O.N.S Tilburg gaan we samen op zoek naar nieuwe vormen van communicatie en inspraak

O.N.S. Tilburg wil dat alle beslissingen die door de gemeenteraad worden genomen uit te leggen zijn aan de inwoners van onze stad. Liever willen we nog dat we de beslissing sámen nemen. Inspraak is een recht voor alle inwoners van onze stad. Op dit moment kan niet iedereen even goed mee doen omdat de informatie die nodig is voor het maken van de juiste beslissing niet voor iedereen op tijd, begrijpelijk en vindbaar is of afgestemd op de gebruiker. Ook is het proces vaak onduidelijk, waardoor er miscommunicatie ontstaat. Daarom heeft O.N.S. Tilburg een aantal actiepunten voor de komende jaren vastgesteld:

  1. Alle raadsstukken zijn op tijd, begrijpelijk en vindbaar voor alle betrokkenen;
  2. In de informatievoorziening wordt de boodschap afgestemd op de ontvanger en kiest de gemeente uitdrukkelijk voor verschillende vormen van communicatie;
  3. Het proces bij elke beslissing is inzichtelijk voor iedereen;
  4. Wijkregisseurs zijn sleutelfiguren om de communicatie en het proces tussen burgers en gemeente te verbeteren;
  5. Wij Tilburgers betrekken bij de politieke besluitvorming door de komende jaren te experimenteren en te vernieuwen met o.a. vormen van directe democratie;
  6. Zelf zijn wij ook op een vernieuwende manier bezig om onze inwoners van onze stad meer te betrekken bij de politieke keuzes die wij samen maken.