Menu Sluiten

Pascal Smeets beëdigd als burgerraadslid

Pascal Smeets is beëdigd als burgerraadslid namens ONS Tilburg. De nummer drie op de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen maakte vandaag zijn debuut en neemt namens de fractie zitting in raadscommissies. Pascal is 47 en werkt als docent op de Entree-opleiding van ROC Midden-Brabant, waar hij jongeren met een migratieachtergrond en/of een taalachterstand les geeft.

Burgerraadsleden nemen namens de fracties in de gemeenteraad zitting in commissievergaderingen. Zij zijn niet verkozen, en hebben dus geen stemrecht, maar mogen wel raadsvragen stellen en mee debatteren over hun onderwerpen in de commissievergaderingen. Om als burgerraadslid aan de slag te kunnen, moet je een eed of gelofte afleggen.

Per fractie mogen er twee burgerraadsleden voorgedragen worden. Pascal neemt het stokje over van Bram Thewissen. Bram heeft door drukte op zijn werk moeten besluiten om niet verder te gaan als burgerraadslid, maar blijft betrokken bij de fractie en de partij. We danken hem voor zijn jarenlange inzet voor de gemeente.