Menu Sluiten

ONS Tilburg maakt zich hard voor nieuw woonwagenbeleid

ONS-raadslid Linda Oerlemans (links) en Anna Damen (rechts) in gesprek over het woonwagenbeleid van Tilburg.

ONS-raadslid Linda Oerlemans (links) en Anna Damen (rechts) in gesprek. Anna wil graag in een woonwagen wonen, maar krijgt geen standplaats van de gemeente.

ONS Tilburg heeft het beleid voor woonwagenbewoners nogmaals op de agenda gezet. Vorig jaar oktober vroegen we al om een nieuw, duidelijker beleid voor woonwagenbewoning. Nu de gemeente Den Bosch nieuwe toewijzingsregels heeft ingevoerd, vinden we het tijd dat dat er in Tilburg stappen gezet gaan worden.

Een jaar geleden stelde ONS Tilburg al schriftelijke vragen aan de wethouder om een nieuw beleid te realiseren voor het behouden van de woonwagencultuur. In onze gemeente zijn er nog steeds vrij veel woonwagenbewoners, die momenteel te weinig perspectief hebben en ook niet betrokken worden bij het maken van nieuw beleid. Dat terwijl de familiecultuur die hierbij hoort van onschatbare waarde is, en daarnaast ook cultureel erfgoed. Ook willen woonwagenbewoners niets liever dan op hun eigen plek blijven. Zoals ze zelf zeggen: ‘Je kunt de mens wel uit de wagen halen, maar de wagen nooit uit de mens’

Nu er geen schot in de zaak lijkt te zitten, willen we dit graag nog eens op de agenda zetten. Al helemaal nu de gemeente Den Bosch een nieuw beleid heeft, waarbij plaatsen niet meer op basis van inschrijftijd verdeeld worden. In plaats daarvan wordt er gekeken naar familiebanden.In Tilburg is dat nog niet het geval. Daarom vragen we onder andere of er momenteel een beeld is van de behoeftes van woonwagenbewoners, wat de stand van zaken is wat betreft het nieuwe beleid en of de bewoners betrokken kunnen worden bij de besluitvorming. Ook willen we een soortgelijk beleid zoals in Den Bosch, zodat ook Tilburg een nieuw, toekomstgericht beleid gaat krijgen voor woonwagenbewoners.