Menu Sluiten

ONS Tilburg stelt vragen over de wegafsluitingen in de binnenstad

In de binnenstad wordt hard gewerkt, dat Tilburgers daar last van hebben is niet te voorkomen. Wel kunnen we als gemeente met de juiste communicatie zorgen dat de overlast zo veel mogelijk wordt beperkt. En we willen de veiligheid in de binnenstad waarborgen

Door de werkzaamheden in de binnenstad (nieuwe kabels en leidingen) zijn er tijdelijke routes. Nu valt het ONS Tilburg op dat er regelmatig tegen de richting in gereden wordt op Nieuwlandstraat en de Tuinstraat. Dit zorgt voor vele onveilige situaties. Wellicht heeft dit te maken met het feit dat de verkeerssituatie in de afgelopen maanden vaak is veranderd en de borden niet altijd (tijdig) worden aangepast. Daarnaast is het voor hulpdiensten moeilijker geworden om de binnenstad te bereiken. Daarom vroegen we het college of ze op de hoogte zijn van de situatie en wat ze hiertegen gaan doen.

De wethouder stelt dat ze bekend zijn met de problemen, maar geen aanpassing nodig vindt. Hij zegde toe opnieuw te kijken naar de plaatsing van de verkeersborden.