Menu Sluiten

Motie ONS Tilburg bij beleidsnota inclusie aangenomen

Donderdag 18 november 2021 nam de gemeenteraad eindelijk de beleidsnota inclusie aan. Wij dienden een motie in om de overgebleven regenbooggelden van 2021, budget dat door de gemeente beschikbaar is gesteld om de inclusie van LHBTI+ers te bevorderen, volgend jaar te besteden aan onderwijs en preventie. De raad nam de door ons ingediende motie aan.

Ook stemde raadslid Linda Oerlemans voor het aannemen van de beleidsnota.

“Zoals wij al hebben aangegeven tijdens het debat zijn wij blij met de basis die er nu ligt, maar wat ons betreft had er nog iets méér ambitie in mogen zitten, omdat inclusie een prioriteit is voor ONS. Wij zijn blij dat onze motie is aangenomen en het extra geld wordt besteed aan lokale projecten omtrent Culturele Diversiteit. Maar ook aan het structureel geld dat naar Feniks zal geen. Als organisatie onmisbaar voor Tilburg als het gaat om vrouwenemancipatie. We hopen dat door onze motie de regenboog gelden snel en effectief wordt ingezet voor preventie en in onderwijs. ONS gaat dit ook zeker goed in de gaten blijven houden om er zo voor te zorgen dat wij als gemeente een voorbeeld gemeente worden én blijven”

Stemverklaring Linda Oerlemans

Samen met GroenLinks dienden wij nog twee moties in voor een nieuw inclusief stadsevenement in Tilburg en diversiteit in het Tilburgse straatbeeld.

Lees hier de door ons ingediende motie:

De raad,

Constateert dat:
• Er voor ons een nieuw raadsvoorstel inclusie ligt voor de periode 2022-2025;
• Dat onze gemeente de ambitie heeft een voorbeeld gemeente te willen zijn;
• Er een overheveling LHBTIQ+/regenbooggelden is van 29.940, – en wij deze
overheveling gaan gebruiken in 2021, maar dat het jaar bijna voorbij is.

Overwegende dat:
• Tilburg een gemeente moet zijn voor iedereen;
• Wij een open en inclusieve sfeer op school willen als het gaat om sekse-, gender
en seksuele diversiteit;
• Dit van belang is op scholen van basis- tot hoger onderwijs;
• Er van jongs af aan al kennis moet worden gemaakt met diversiteit en inclusie;
• Er vanuit ervaring veel kan worden overgebracht;
• Er een snellere uitrol moet zijn van GSA’s.

Draagt het college op:
• Dat de overheveling LHBTIQ+/regenbooggelden van 2021 in 2022 wordt ingezet voor
onderwijs en preventie op het gebied van inclusie;
• De raad in het 1e kwartaal van 2022 te informeren over de besteding van
deze gelden.

En gaat over tot de orde van de dag.

Mede ingediend door GroenLinks en de Partij van de Arbeid