Menu Sluiten

Is er nog wel oog voor de Tilburger die zorg nodig heeft?

ONS Tilburg volgt de nieuwe ontwikkelingen in de zorg met een kritische blik. Linda Oerlemans, raadslid: “We moeten echt zorgen dat mensen niet tussen wal en schip raken. Laten we de menselijkheid bewaken gedurende het hele proces.”

Photo by CDC on Unsplash
Foto: CDC via Unsplash

Tijdens een bijeenkomst van de gemeenteraad kwamen in totaal 13 mensen, van cliënten tot zorgaanbieders, aan het woord die te maken hebben met deze nieuwe ontwikkelingen. Allemaal spraken ze uit zorgen te hebben over de veranderingen. Waarover gaan die zorgen?

Het doel: betere ondersteuning

Eerst de context: de gemeente Tilburg (en de rest van de regio Midden-Brabant) koopt vanaf begin dit jaar de zorg op een andere manier in. Dit betekent dat er minder aanbieders zijn waar mensen terecht kunnen. Er is een coalitie van 11 aanbieders gevormd door voornamelijk grote spelers die al voor ruim 70% van de zorg verantwoordelijk waren. Het doel van deze samenwerking is om mensen die zorg nodig hebben, beter te ondersteunen. Daarnaast is het een bezuiniging: we moeten met minder geld mensen helpen omdat de zorgkosten stijgen. Zorg via Persoonsgebonden budget (pgb) blijft mogelijk, maar mensen moeten wel zelf regie kunnen voeren. 

“Ik ben niet mijn diagnose”

Eerst waren de mensen die zorg ontvangen aan de beurt om hun twijfels over de veranderingen te uiten. Mevrouw van Dijk verwoordde het heel raak: “Ik ben niet mijn diagnose. Mij wordt het recht ontnomen om regie te voeren over mijn eigen zorg.” In zijn algemeenheid geeft dat cliënten veel stress en onrust over hun toekomst. Dit draagt zeker niet bij aan het herstel van de mensen. Hun oproep is vooral om te kijken naar de menselijke kant van het verhaal en te kunnen blijven bij hun vaste begeleider. 

We hebben elkaar nodig

De zorgaanbieders die (nog) geen contract hebben met de coalitie, maken zich ook zorgen: zij willen meer aandacht en geld voor de complexe doelgroep, beter communicatie en minder lange wachttijden. Daarnaast is het belangrijk om PGB niet te ingewikkeld te maken. Maar vooral ook: maak ruimte en tijd vrij om beter samen te werken. We hebben elkaar nodig om de zorg voor de cliënten te kunnen garanderen. 

Als laatste waren de zorgaanbieders uit de coalitie aan het woord. Ook zij beamen dat het nog niet allemaal goed gaat. Ze willen snel duidelijkheid gaan verschaffen aan zowel de zorgaanbieders als aan de cliënten over hun toekomst. 

Binnenkort volgt een debat hierover in de gemeenteraad. 

Wat vind jij van de veranderingen? Laat het ons weten via het contactformulier!