Menu Sluiten

Dit vinden inwoners Westermarkt van hun wijk en het nieuwe winkelcentrum

Wat houdt de inwoners van Westermarkt bezig? Wij vroegen het aan jullie! Onlangs ging de fractie van ONS Tilburg de wijk in om jullie vragen te stellen. Bijvoorbeeld over wat jullie denken over de plannen voor het nieuwe winkelcentrum in Westermarkt. Maar ook: voelen jullie je wel veilig in jullie eigen wijk? En zo nee, waar ligt dat dan aan?

Zie ook: ONS Tilburg is op zoek naar een nieuw burgerraadslid!

Onze inzichten bundelden we in deze kaart. Dit vinden inwoners Westermarkt van hun wijk:
Rood = Problemen waarover jullie ons vertelden
Blauw = Ideeën waarmee jullie kwamen om deze wijk te verbeteren

Klik hier voor de interactieve versie van de kaart!

Bouwplannen Westermarkt

In deze wijk zijn gemengde gevoelens over de bouwplannen voor het nieuwe winkelcentrum. Veel bewoners vinden dat eerst andere problemen moeten worden aangepakt, zoals de verloedering en onveiligheid in de wijk. Sommigen hopen juist wel op een fatsoenlijk overdekt winkelcentrum met meer winkelaanbod. Volgens sommige bewoners sluit het huidige aanbod niet goed aan op hun behoeftes.

Parkeerproblemen

Mensen ervaren hier problemen bij het vinden van een parkeerplek.

Hier wordt te hard gereden

Veel bewoners geven aan dat rondom de Westermarkt te hard wordt gereden, bijvoorbeeld bij de parkeerplekken.

Onveilig gevoel in Westerpark

Omwonenden geven zich aan vaak onveilig te voelen in Westerpark, vooral na zonsondergang. Sommige ouders durven hun kinderen hier niet te laten spelen.

Overlast van afval

In deze wijk hebben veel mensen last van afval. Volgens veel bewoners laten allerlei mensen hun afval rondslingeren. Ook is er een mevrouw bij wie de afval van anderen in de tuin gedumpt wordt. Omdat dit onder eigen gebied valt, zegt de gemeente hier niks aan te kunnen doen.

Vuurwerkincidenten

Tijdens de jaarwisseling van 2022-2023 ondervonden bewoners op de hofjes bij de Eduard Meijerslaan veel overlast van vuurwerk. In minimaal twee gevallen is de politie gebeld, maar niet komen opdagen wegens drukte. Bij één bewoner werd vuurwerk door de brievenbus geduwd. Ze is hier nog steeds erg door van slag.

Meer speelplekken

Ouders missen (veilige) speelplekken voor hun kinderen dichtbij huis. Dit komt door bijvoorbeeld de verkeersonveiligheid en het onveilige gevoel dat ze hebben over Westerpark. In de hofjes blijven de velden nu vaak onbenut. Dit zouden mooie plekken zijn voor kleine speelplekken.

Heb jij ook ideeën of wil je iets kwijt over de wijk Westermarkt? Mail dan naar shurandy.makov@tilburg.nl