Menu Sluiten

Brief aan de informateurs: Lees hier onze 10 wensen

De formatie van het nieuwe bestuursakkoord in Tilburg is vol in gang. GroenLinks, D66, VVD en PvdA gaan samen proberen een nieuw college te vormen. Zij nodigden andere partijen en de samenleving uit om mee te praten over de ambities voor de komende 4 jaar. Wij reageerden op deze uitnodiging met een brief waarin wij onze 10 wensen voor de komende jaren opsommen.

In de brief uitten we ook onze teleurstelling over de gang van zaken tijdens de laatste raadsvergadering. De beoogde coalitiepartijen lieten namens hen allen het woord voeren door de fractievoorzitter van GroenLinks. Dat maakte het moeilijk om het gesprek met álle partijen aan te gaan, en vergrootte het verschil tussen de coalitiepartijen en oppositie.

Ook op het proces uitten wij onze kritiek, met name de volgorde. De onderhandelende partijen willen éérst het akkoord samen uitwerken, en daarna pas anderen vragen om het akkoord te verrijken. ONS Tilburg wil graag dat inwoners van het begin af aan worden meegenomen in dit proces, en eerder mee kunnen praten over de inhoud van het coalitieakkoord.

Onze 10 wensen

Ondanks deze kritiek gaan we de samenwerking wel graag aan. Daarom hebben we de volgende 10 punten aangedragen bij de informateurs, als aanvulling op onze eerdere inbreng voor het coalitieakkoord:

  1. Elke Tilburger heeft het recht om mee te doen;
  2. In onze stad is bestaanszekerheid gegarandeerd;
  3. Iedereen in Tilburg heeft een fatsoenlijk onderkomen.
  4. Kinderen zetten wij centraal in onze stad;
  5. Jongeren hebben een belangrijke rol in het vormen van het Tilburg van de toekomst;
  6. Ontmoeting, sport, cultuur zijn belangrijke voorwaarden om inclusie te bevorderen in onze stad en daar investeren we dus in;
  7. Gebouwen zijn toegankelijk voor iedereen;
  8. Welzijn gaat voor welvaart;
  9. Wij hebben vertrouwen in de Tilburgers die initiatieven nemen, dit gaat voor regels en procedures;
  10. Het leefbaar houden van wijken en buurten is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Lees hier onze volledige brief.