Menu Sluiten

Sportvisie Meedoen is winnen, sport en bewegen in Tilburg

Datum: 21-10-2019

Onderwerp: Sporten ondersteunen vereniging 2019

Aangenomen:

Uit de Sportvisie: Tilburg wil een inclusieve stad zijn, met gezonde en gelukkige inwoners. Een stad waarin iedereen mee kan doen en erbij hoort.

Uit het bestuursakkoord: We zijn pas tevreden als in Tilburg iedereen een gelukkig en gezond leven kan leiden. We willen een stad zijn waar iedereen ertoe doet. We willen dat alle Tilburgers erop kunnen rekenen dat we met elkaar niemand aan zijn lot overlaten.

Constaterende dat:

 • Sport en bewegen voor iedereen belangrijk is, gezond is, leuk is en goed voor de sociale contacten;
 • Het college van Tilburg zegt een inclusieve stad te zijn;
 • Uit onderzoek blijkt dat er een aantal belemmeringen zijn voor mensen met een beperking om te gaan sporten, zoals vervoer, passend aanbod van sportieve activiteiten en  beschikbaarheid van hulpmiddelen.
 • We willen dat zoveel mogelijk Tilburgers voldoen aan de beweegrichtlijn. Echter, uit (landelijke cijfers blijkt het percentage lager te liggen bij mensen die aangepast sporten.

Overwegende dat:

 • Als we willen dat iedereen in Tilburg kan sporten, we belemmeringen voor aangepast sporten moeten wegnemen.
 • Problemen met vervoer, locaties en begeleiding zijn dingen die we samen aan moeten pakken, zodat het aantal Tilburgers dat sport wordt verhoogd.
 • Het vaak duur is voor mensen met een beperking om te sporten. Naast de contributie die in sommige gevallen hoger is, maar ook de aanpassingen die nodig zijn; 
 • Wij willen dat iedereen die wilkan sporten,  zodat je van sporten een recht maakt voor iedere Tilburger.

De raad verzoekt het college om:

 • Te onderzoeken welke belemmeringen er spelen op het gebied van aangepast sporten, te denken valt aan vervoer, locaties en begeleiding. En hierbij een brede groep te betrekken, zoals potentiĆ«le sporters en hun sociale omgeving, maar ook onderwijsinstellingen, fysiotherapeuten, huisartsen, sportverenigingen enz.
 • Te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om de contributie van aangepast sporten naar hetzelfde niveau te trekken dan de contributie voor reguliere sporters.
 • En de resultaten van dit onderzoek, waarbij de maatschappelijk impact en de financiĆ«le consequentie in beeld zijn gebracht terug te koppelen aan de raad voorafgaande aan de begrotingsbehandeling 2021.