Menu Sluiten

Publiekscampagne aangepast sporten

Datum: 3-02-2020

Onderwerp: Sportvisie Meedoen is winnen, sport en bewegen in Tilburg

Aangenomen:

Uit de Sportvisie: Tilburg wil een inclusieve stad zijn, met gezonde en gelukkige inwoners. Een stad waarin iedereen mee kan doen en erbij hoort. Uit het bestuursakkoord: We zijn pas tevreden als in Tilburg iedereen een gelukkig en gezond leven kan leiden. We willen een stad zijn waar iedereen ertoe doet. We willen dat alle Tilburgers erop kunnen rekenen dat we met elkaar niemand aan zijn lot overlaten.

Constaterende dat:

  • Sport en bewegen voor iedereen belangrijk is;
  • Sport en bewegen gezond is;
  • Sport en bewegen leuk is en goed voor de sociale contacten;
  • Het college van Tilburg zegt een inclusieve stad te zijn;
  • De ambitie is dat zoveel mogelijk Tilburgers voldoen aan de beweegrichtlijn. Echter, uit (landelijke[ii]) cijfers blijkt het percentage lager te liggen bij mensen die aangepast sporten

Overwegende dat:

  • Dat Tilburgers die aangepast sporten én verenigingen aangeven te kampen met vooroordelen die de mogelijkheden om aangepast te sporten beperken.
  • We eventuele belemmeringen moeten wegnemen. Vooroordelen, vervoer, locaties en begeleiding zijn dingen die we samen aan moeten pakken, zodat het aantal Tilburgers dat aangepast sport kan groeien.
  • Dat de ambitie om zoveel mogelijk Tilburgers aan de ambitie te laten voldoen, dan ook voor iedereen moet gelden.

De raad verzoekt het college om:

Een publiekscampagne Aangepast Sporten te starten om meer aandacht te generen voor aangepast sporten met het doel om de deelname van het aantal Tilburgers dat aangepast sport te vergroten.