Menu Sluiten

Oproep tot Zorg op maat als ambitie van de inclusieve stad

Datum: 13-06-2019

Onderwerp: Perspectiefnota 2020

Aangenomen:

Constateert dat:

 • De gemeente de ambitie heeft om iedere Tilburger bestaanszekerheid te laten ervaren door inkomen, een dak boven het hoofd, toegang  tot onderwijs en werk, zodoende in de basis gelukkig en gezond te kunnen zijn.
 • Aandacht voor uitsluiting, discriminatie en onveiligheid onontbeerlijk blijft voor groepen in deze stad.
 • Goed onderwijs een randvoorwaarde is voor mensen in talentontwikkeling en een aansluiting op werk.
 • Dit betekent dat een breed en divers onderwijsaanbod en goede accommodatie een voorwaarde is.
 • We zorgen voor een goede aansluiting op werk; Tilburgers participeren in werk naar vermogen en ervaren langdurig perspectief.
 • We inzetten op maatwerk; ondanks de inzet van preventie zijn er altijd inwoners die ondersteuning van de gemeente nodig heeft.

Overwegende dat:

 • De ambities van de Raad niet concreet is in welke ondersteuning de gemeente kan bieden.
 • Als elke Tilburger recht heeft op gelijke kansen; toegang tot onderwijs er een grote groep is die geen Zorg op maat hebben en dus  geen toegang hebben tot onderwijs of vroegtijdig uitvallen.
 • Dat de gemeente zich sterk richt op preventie en steun in het dagelijkse leven maar  geen inzicht geeft  welke groeperingen door oa. de wetgeving  geen passende Zorg krijgen.
 • Er weinig aandacht is besteed aan de jongeren die niet in het huidige onderwijssysteem passen maar graag aansluiting willen met het werkveld.

Draagt het college op:

 • In kaart te brengen welke groepen/Tilburgers buiten de boot vallen in onze inclusieve stad.
 • In kaart te brengen welke voorzieningen/ Zorginstanties er zijn en welke doelgroep ze bedienen.
 • Te onderzoeken wat de knelpunten zijn waardoor Zorg op maat deze doelgroep niet bereikt.
 • Een plan van aanpak te schrijven waarmee we kunnen borgen dat onze ambities voor de inclusieve stad voor iedereen gelden.