Menu Sluiten

Een LEA van ons allemaal met ruimte voor verankeren, verdiepen, voorwaarden scheppen, verbinden en versterken

Datum: 16-09-2019

Onderwerp:  LEA Evaluatie

Aangenomen:

Constateert dat:

  • De gemeente de 3 LEA-ambities heeft; nl. Leren doe je overal, Het netwerk versterken en Kansrijk starten, een leven lang.
  • We al veel en goed maatwerk verrichten in het kader van passend onderwijs maar dat de nieuwe LEA-overleg structuur nog ontwikkeld moet worden.
  • De gemeente de ambitie heeft om via het vernieuwde LEA- overleg elkaar op de hoogte te houden van ieders inspanning en voorgang per ambitie en daarop een ieder van ons aanspreekbaar is.

Overwegende dat: 

  • Ons Tilburg vindt dat er minstens een keer per jaar een evaluatiemoment (event)georganiseerd moet worden om de diverse partijen bij elkaar te brengen zodoende het netwerk te versterken en warm te houden maar ook om de beoogde resultaten volgens de LEA- werkwijze (de 5 V’s)te kunnen borgen.
  • Dat het LEA uitvoeringsprogramma niet alleen van het onderwijs is maar ook gedragen wordt door meerdere partners van diverse achtergronden.

Draagt het college op:

  • Om de nieuw LEA-overlegstructuur planmatig in kaart te brengen door bijv. Een jaarlijks evaluatie/terugkoppelmoment (event) te organiseren, waarbij meerdere partijen de uitwisseling en evaluatie aangaan zodoende de LEA te kunnen bijstellen.
  • Om het evaluatie kader zowel kwantitatief als kwalitatief verder te ontwikkelen en dit plan mee te nemen in het uitvoeringsprogramma.