Menu Sluiten

Begroting 2020

Datum: 11-11-2019

Onderwerp: Aandacht voor specifieke doelgroep eenzame jongeren tot 19 jaar

Aangenomen:

Constateert dat:

  • Er geen indicatoren voor jeugd tot 19 jaar zijn opgenomen in de begroting. In de bronnen van de GGD wordt verwezen naar 2 categorieen nl. volwassene vanaf 19jaar en ouderen.
  • De cijfers van de bronnen tot 2016 gaan.

Overwegende dat:

  • Uit onderzoek blijkt dat de eenzaamheid het meest onder de jongeren voorkomt.
  • Dat we veel geluiden krijgen van Tilburgers dat er enorm veel eenzaamheid is onder de jongeren.
  • Jongeren een specifieke /andere aanpak nodig hebben dan volwassenen en ouderen.

Draagt het college op:

Om aandacht te hebben voor de jeugd tot 19 jaar en deze als aparte groep mee te nemen in de begroting met bijpassende bronnen en indicatoren.

En gaat over tot de orde van de dag.