Menu Sluiten

Ban op confetti en serpentine tijdens Carnaval 2021/Global Goals

Datum: 15 september

Onderwerp: Vervuiling Carnaval

Aangenomen:

ONS Tilburg wenst graag dat haar inwoners kunnen leven in een gezonde en gelukkige stad, maar

constaterende dat

 • Op Carnaval en Koningsdag een nieuwe traditie lijkt te ontstaan waarbij elk jaar meer confettipoppers worden afgeschoten voor het behalen van een nieuw wereldrecord;
 • De gemeente Tilburg al het goede voorbeeld geeft met recyclebare drinkbekers bij evenementen
 • Confetti niet op te ruimen is omdat het wegwaait en daardoor schadelijk is voor de stadsnatuur en de dieren;

overwegende dat

 • Duurzaamheid en circulariteit speerpunten zijn van het stadsbestuur;
 • We streven naar een plasticvrije stad, zonder zwerfafval;
 • Onze ecosystemen ook gezond en circulair blijven, om de lokale voedselvoorziening in Tilburg zo gezond mogelijk te houden
 • De VNG een Global Goals Actieplan heeft
  https://vng.nl/rubrieken/onderwerpen/global-goals-voor-gemeenten

Voorstellend dat

 • De gemeente een werkgroep Plastic opricht, waarin raadsleden, bestuurders en inwoners op participatieniveau 4 participeren
 • De gemeente een werkgroep SDG opricht om jaarlijks minimaal3 goals in de dagelijkse politiek te integreren
 • De gemeente het goede voorbeeld geeft door oa haar interne bedrijfsvoering straks in SK1 te laten analyseren. Maar ook door pro-actief te zijn, te inspireren, het goede voorbeeld te geven, bijvoorbeeld door gesprekken met ondernemers aan te gaan, in te zetten op samenwerking, samen te werken in de regio, door educatie, sprekende voorbeelden te delen en actief te informeren in de (sociale)media.
 • Hier de komende jaren op in te zetten.

verzoekt het college

 • Het verbod op het gebruik van confetti op te nemen in de eerstvolgende herijking van het stedelijke evenementenbeleid;
 • Te laten onderzoeken in een 5 jarenplan op welke terreinen zij zelf een trekkersfunctie kan vervullen middels goed voorbeeld bij de implementatie van de Global Goals

en gaat over tot de orde van de dag