Menu Sluiten

ONS Tilburg: samen ten strijde tegen discriminatie

Concrete actie tegen racisme en discriminatie, dat is wat ONS Tilburg graag zou zien – het liefst door het melden hiervan makkelijker te maken. Nu is er wel wat aandacht voor dit onderwerp binnen het inclusiebeleid, maar niet genoeg. Maandagavond volgde hierover een debat met een positieve uitkomst.

Datum: 6-6-2023

Racisme en discriminatie is niet iets van enkelen, maar van ons allemaal. Dat vertelt ONS fractievoorzitter Linda Oerlemans tijdens het debat. “We moeten er ook gezamenlijk iets aan doen. En kiezen voor bepaalde doelgroepen, is ook kiezen om bepaalde doelgroepen minder aandacht te geven en dus uit te sluiten. Bovendien, we hebben het al vaker gezegd: we passen niet allemaal in éen hokje: als zestigjarige homoseksuele man van kleur kan je op veel verschillende gronden worden gediscrimineerd.”

Aanleiding debat

Het debat is aangevraagd omdat een aantal partijen meer wilde weten over de invulling van een eventueel beleid tegen racisme en discriminatie. Volgens ONS is een debat hierover onnodig: “We hoeven niet meer te debatteren over dát er in onze stad discriminatie plaats vindt en hopelijk ook niet over de noodzaak om hier iets aan te doen”, stelt Linda.

Het melden van discriminatie

In een informatiebijeenkomst op 15 mei over discriminatie en racisme, kreeg de gemeenteraad cijfers en context voorgeschoteld van RADAR. ONS Tilburg denkt dat deze cijfers niet representatief zijn voor de omvang van het probleem. Daarom is het belangrijk dat we o.a. meldingsbereidheid verhogen. Mensen die zelf niet te maken krijgen met bepaalde vormen van discriminatie, zijn volgens ONS belangrijk in de aanpak van het probleem. Daarom zou ONS Tilburg graag zien dat ambtenaren verplicht worden gesteld melding te doen wanneer zij getuige zijn van discriminatie. “De aandacht voor dit onderwerp is er, maar we moeten over naar concrete acties!” benadrukt Linda.

Foto door Markus Spiske via Unsplash

Sowieso moet het makkelijker worden voor mensen om discriminatie te melden. “Dit is niet alleen in het belang van de gedupeerde, maar ook van politie. De politie lost zo’n 60 tot 70% van de criminaliteit op samen met inwoners. En als je niet meer op de politie kan rekenen, op wie dan wel? Dus het is in ons ieders belang dit aandacht te geven.”

Meer ambitie

Verder is het belangrijk dat we werken aan dialoog en educatie. Voorop staat dat we zelf het goede voorbeeld tonen. Als partij, maar ook als raad én gemeente. “Zoals de toegankelijkheid van dit gebouw en de effecten daarvan op (toekomstige) werknemers”, beargumenteert Linda. “Je kunt als werknemer in een rolstoel niet eens op elke afdeling naar het toilet. En hebben we al handhavers die een hoofddoek of een tulband dragen? We verwachten hierop meer ambitie vanuit het college.”

ONS Tilburg vindt ook dat doorzettingsvermogen belangrijk is voor een goede aanpak, want: “Een inclusieve samenleving maken we samen.” De raad is net als ONS positief over een soortgelijke aanpak van dit probleem als in Amersfoort en Utrecht, die nu een uitgebreid anti-racisme- en discriminatiebeleid hebben. ONS zou graag zien dat we die agenda samen met Tilburgers maken.

Aandacht discriminatie neemt toe

Wethouder Esmah Lahlah, portefeuillehouder inclusie, reageert positief. “De aandacht voor racisme en discriminatie in de maatschappij neemt toe, bijvoorbeeld door de zwarte piet-discussie, het slavernijverleden van ons land, black lives matter en de toeslagenaffaire. Die toename doet mij als wethouder deugd.” De wethouder is het eens met Linda met dat we gesprekken moeten blijven voeren. Over het algemeen was de raad positief over een anti-discriminatie- en racismebeleid.