Menu Sluiten

ONS Tilburg stemt voor arbeidsmigrantencentrum in Riel

Een arbeidsmigrantencentrum aan de Rielseweg 875: een mooi idee. Het past bij het plan van de gemeente om deze mensen, die een waardevolle bijdrage leveren aan onze economie, een verblijfplek te geven. Wij begrijpen ook dat er wat meer duidelijkheid nodig is, maar steunen desondanks dit initiatief, dat donderdagavond werd aangenomen door de gemeenteraad.

Datum: 12-4-2024

Maandagavond was er een debat over het besluit om een arbeidsmigrantencentrum te vestigen aan de Rielseweg 875. ONS Tilburg vindt het goed dat 366 arbeidsmigranten hier een verblijfplaats krijgen, maar vindt wel dat er op dit moment nog wat meer duidelijkheid mag komen over de uitvoering van deze plannen, met oog op de bewoners – zowel die in Riel als de arbeidsmigranten.

Goede buur

Als je een goede buur wilt zijn, dan betekent dat in onze ogen dat je op voorhand goede afspraken met elkaar maakt. ONS Tilburg wil niet wegkijken voor de problemen in onze stad en wat dit betekent voor onze buren. We begrijpen wat voor een impact deze huisvestiging heeft op de gemeenschap in Riel. Helemaal tevreden met het doorlopen proces en het vervolgproces zijn wij niet. Toch stemmen wij voor deze ontwikkeling, omdat kwalitatief goede huisvesting van arbeidsmigranten ten goede komt aan de arbeidsmigranten maar uiteindelijk ook aan de leefbaarheid in de stad en de dorpen.

“We moeten openstaan voor anderen mensen”

Vanuit sommige raadsleden kwam een geluid waar wij totaal niet achter staan. Zij schetsen namelijk een stereotype beeld van arbeidsmigranten dat volgens ons niet klopt, namelijk dat deze mensen per definitie overlast veroorzaken en zelfs gevaarlijk zijn. Hierover zei raadslid Bram Thewissen: “Wij moeten ook openstaan voor andere mensen en niet altijd van het negatieve uitgaan, ook al lezen wij ook de artikelen in de media. Maar dat is een deel van de waarheid. Dat het op veel plekken goed gaat met de huisvesting van arbeidsmigranten, lezen we vaak niet terug.”

Wij zijn erg benieuwd naar de komst van deze mooie locatie!