Menu Sluiten

admin@sonnyy.nl

Hoofdlijnennotitie 2020

Datum: 28 september 2020 Onderwerp: maatwerkbudget voor Corona initiatieven Aangenomen:  Constaterende dat: Het kabinet gemeenten en maatschappelijke organisaties oproept om activiteiten te organiseren in het kader van…

Begroting 2020

Datum: 11-11-2019 Onderwerp: Aandacht voor specifieke doelgroep eenzame jongeren tot 19 jaar Aangenomen: Constateert dat: Er geen indicatoren voor jeugd tot 19 jaar zijn opgenomen in de…

Ontschotten van wijken

Datum: 13-06-2019 Onderwerp: Perspectiefnota 2020 Aangenomen: Constateert dat: Tilburg een groeiende stad is, met de bijkomende problemen die bij een groeiende stad horen. Hierbij zaken opgelost kunnen…

Toegankelijkheid openbare gebouwen

Datum: 13-06-2019 Onderwerp: Perspectiefnota 2020 Aangenomen: Constateert dat: Naar aanleiding van een rondleiding in de nieuwe LocHal de toegankelijkheid toch niet geheel gewaarborgd is. De gemeente opnieuw…