Menu Sluiten

ANBI

Naam en zetel

De officiële naam van de Vereniging is ONS Tilburg

KVK-nummer: 72355360
Bezoekadres: Stadhuisplein 130, 5038 TC Tilburg
Telefoon: 06 – 10 9369 16
E-mailadres: ons@onstilburg.com
Website: ontilburg.com
RSIN: 8166.15.895

Doelstelling

O.N.S. Tilburg heeft tot doel om de inwoners van gemeente Tilburg ‘weer van ons te maken’. Dat houdt in de zeggenschap van de inwoners in het bestuur van de stad te vergroten. In concrete termen kan deze doelstelling als volgt worden beschreven:

  • het laten verkiezen van een voldoende aantal volksvertegenwoordigers om de door de partij gewenste veranderingen in beleid te kunnen omzetten;
  • het verwerven van politieke steun voor de door de partij gewenste veranderingen;
  • het invoeren van participatie-instrumenten waarmee burgerzeggenschap vorm en inhoud wordt gegeven en waarmee politieke ongelijkheid wordt bestreden.

Bestuurssamenstelling en namen van de bestuurders

Lees meer op de pagina ONS bestuur.

Beloningsbeleid

Het bestuurslidmaatschap van de vereniging is onbezoldigd. De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

Lees ONS volledige beleidsplan

Lees hier het volledige beleidsplan van ONS Tilburg